July 8, 2008

Nanay's Birthday

Ang lamesa ay nakahanda na, luto na rin ang lechon ni Diko, nagdala si ate ng Pansit Malabon, lumpiang sariwa, salad at arroz valenciana, ang mga inumin ay malamig na Nakahanda narin ang karaoke para sa magdamagang kantahan at ang mga bisita ay unti-unting nagsidatingan.

Nagsimulang dumating ang mga kamag-anak, mga kapitbahay at mga kaibigan. Walang inaksayang sandali at nagsimula nang magsalu-salu sa mga pagkaing inihanda. Malutong ang balat ng lechon, masarap ang pansit, umagos ang beer, nagkantahan sa karaoke, masaya ang lahat.

It's Nanay's 70th birthday at kahit wala siya dito, Happy Birthday narin!!

No comments: