July 7, 2008

Batch '80

Our vacation did not devote so much on visiting places but seeing faces. The moment I've learned Pareng Toti just came out from "forced vacation" and Pareng Alex was around, I contacted them rightaway and arranged a get-together party.

28 years na ang nakalipas magmula ng magtapos sa elementary at magkahiwa-hiwalay ng landas, ang mga kababatang kalaro noon ay naroroon parin. Hindi na hawak ang papel at lapis kundi beer, hindi na pasaway sapagkat sila na ang sumasaway sa mga anak, ang iba'y nakakalbo na at hindi na mabilang ang sukat ng baywang at bagamat ang iba ay kung saan napapadpad at tuluyan ng lumisan, nakatutuwang gunitain ang mga pinagsamahan magmula noong mga bata pa lamang sa lugar na pamilyar na puntahan.

It's fun to be with your family, listen to your stories, know what you do, share your experiences and all.

Salamat at mabuhay kayo:-
1) Paz "Pasing" Deveraturda Gutang sa pinakbet at mga gamit at talagang hindi nang-iwan hanggang sa huli.
2) Castor "Gunu" Gono sa walang patid na mga patawa
3) Jocelyn "Beng" Sarmiento sa iyong pagdalo
4) Ariel "Ayie" Gongora sa mga inihaw na isda
5) Ricardo "Bongbong" Castillo sa pag-ihaw
6) Robert "Bukol" Mercado sa beer
7) Armando "Toti" Dagsaan sa pagtulong sa mga bitbitin
8) Evangeline "Vangie" Dagondon sa iyong mga kantang malungkot...at masaya
9) Ma. Cristina "Kitie" Zamora sa mga istoryang pangdagat
10) Johnny "Tenga" Cortez sa karaoke at "good time"
11) Alex "Gata" Arguilla sa mineral water
12) Ronaldo "Collatage" Collado sa tip kung paano maging sucessful sa internet business
13) Jessie "Bitak" Aguillon na kahit huli ay nakarating parin
14) Ernie "Kubik" Almares sa iyong mga ingay
15) Ric "Ibong" Ronquillo sa hindi pagkalimot
16) Roselyn "Eding" Ducos sa iyong pagdating bagamat pagod at galing ng Iba
17) Alex "Ayawub" Castillo sa pag-alala para maging masaya ang lahat
18) Elmer Raguine (Represented by Lilian) for coming
19) Wilson "Paniki" Andujare for the beer and cutting short of nap time just to be with the occassion.

Hanggang sa muling pagkikita....

No comments: