March 20, 2008

Guam: Umatac

Mula sa Agat, binagtas ang kahabaan ng Route No. 2 papunta sa Umatac. Nadaanan ang kakaibang topography ng south at ang contrast nito kumpara sa northern part ng Guam. Bulubundukin at tahimik, makipot ang daan, walang gaanong sasakyan maliban sa mga mangilan-ngilang nakatira dito, mga pumapasyal at mga dayo.

Mula sa pababang daan, bumulaga ang Umatac Bay, mapapansin kaagad and San Dionisio Church na nasa tabing daan at sa kabila nito ay ang isang malaking krus na sumisimbolo ng pagdating ng Christianity sa isla.

“In 1521, the Spanish Explorer
Ferdinand Magellan arrived on Guam while circumnavigating the globe. Umatac Bay is traditionally sited at the location of the Spanish landing. Another explorer, Miguel López de Legazpi, arrived in Umatac in 1565 and claimed the island of Guam for Spain.”

“When Guam was colonized in the 17th century, the Spanish made Umatac a parish so the
Chamorros in the area could be converted to Christianity. Remains of two Spanish forts built on hills on either side of the village are still visible today.”

Fort Nuestra Senora Dela Soledad. Itinayo noong 19th century sa southwestern side ng Umatac Bay, ang fort na ito ang pinaka na-preserved mula sa apat na origihal na itinayo sa lugar na ito. Ang tore na gawa sa bato na hanggang ngayon ay nakatayo sa park ay maituturing na perfect spot upang makita ang mga parating na Spanish galleons at mga pirata.

Makikita mula sa makasaysayang spot ng Fort Nuestra Senora dela Soledad ang view ng Umatac Bay, Funa Rock, ang simbahan ng San Dionisio at ang simpleng barrio ng Umatac na pinaniniwalaang unang lugar ng pag-uugnayan ni Magellan at mga katutubong Chamorro ng siya’y pumarito noong 1521.


No comments: